welke code schrijf ik vandaag

11 1 2018 // als deze bij 5 dan stopt de loop var random var counter = 0; while (random !== 5 ){ random = Math.round(Math.random() * 10); counter++; } console.log(random + counter); #################################################################### deze loop is voor de string bij welke letter moet de loop stoppen var sentence = "The red bear jumped over the Big fence!" var back = ""; // charAt loopt die de string af wil je een array display .toString(); for (var i = sentence.length -1; i >= 0; i--){ back = back + sentence.charAt(i); } console.log(back) 12 12 2017 gemaakt ik leer pas 7 dagen javascript begin app var animals = ['cat' , 'dog', 'rabbit' , 'bird' , 'fish']; var ranindex = Math.floor(Math.random()*animals.length) var rondomAnimal = animals[ranindex]; var message = prompt("which index value is" + rondomAnimal) var response = (message == ranindex) ? "corect" : "wrong it was" + ranindex; alert(response); console.log(animals[ranindex]); einde app ############################################### ##################################### ################################################### ######################################### 16-1-2018 deze code heb ik geleerd 3 + 3 = 6 + de length van de loop ik heb nu 6 erbij + 2 voor de length = 8 total = 6 ave = 8 //Determine an average of all the grades var grades = [ 3 , 3]; var total = 0, ave = 0; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { if (grades[i] === undefined) { continue; } total += grades[i]; } ave = total + grades.length; console.log("The average grade is: " + ave); ############################################# ################################################### //2000 is 2 sec deze code weet ik niet meer zo goed toen was ik pas bezig deze kijk ik nog //eens terug op het filmpje -1 betekend dat ie er niet is //prompt is een vraag /* setTimeout(function(){ location = '' },2000) var task = ["take out garbage","lees een boek", "write javascript","go to work","sleep"]; var progress = ["done","in progress","to do"]; console.log(task[]; task[task.length] = "Wacth TV"; console.log(task[(task.length-1)]); console.log(task); typeOF var vraag1 = prompt("0 tot 5 welke taak wil je"); var vraag2 = prompt("status voortgang"); alert("compleet " + task[(vraag1-1)] + "status of task" + progress[(vraag2-1)]); */