@echo off

:terug

echo 1-tot-5=internet-tools

echo.

echo 6-tot-12=ADMIN-TOOLS

echo.

echo 13-tot-18=gebruiker tools

echo.

echo.

echo pagina 1-2-3---info

echo.

echo.

echo kies 6 voor---verder-- kies---1----2---3----voor---info

echo.

echo.

echo -------pagina----1-----------2------3-------------6------===verder---------------

set /p input=kies

if %input%==1 goto ec1 if not goto fout

if %input%==2 goto ec2 if not goto fout

if %input%==3 goto ec4 if not goto fout

if %input%==6 goto verder if not goto fout

title internet reset

:ec1

echo internet-reset----------------1

echo. echo cache leegmaken---------------2

echo.

echo wifi-fix----------------------3

echo.

echo adapter-lan-wifi=opsteren----4

echo.

echo wil je windows updaten--------5

echo 1tm 5 = 1

pause

cls

goto terug

:ec2

echo.

echo admin tools------------------6

echo.

echo msconfig---------------------7

echo.

echo driver-----------------------8

echo.

echo control userpasswords--------9

echo.

echo folder eigenschapen=--------10

echo.

echo system eigenschapen---------11

p>echo.

echo tools app verwijderen-------12

:ec3

pause

cls

goto terug

:ec4

echo.

echo geluid----------------------13

echo.

echo pc-specificaties------------14

echo.

echo task Scheduler--------------15

echo.

echo energiebeheer---------------16

echo.

echo tijdzone aanpassen----------17

echo.

echo tijd beheer-----------------18

echo.

echo persoonlijke instellingen---19

echo.

echo apparaten vinden------------20

echo.

echo pause Performance Option----21

echo.

echo copy maken ?----------------22

pause

cls

goto terug

set /p input= verder 1=ja 2=nee

if %input%==1 goto verder if not goto fout

if %input%==6 goto terug if not goto fout

echo.

echo.

:verder

cls

echo.

echo.

echo vraag------altijd--------beantwoorden----met ------ja----nee-------

echo.

echo.

echo kies een nummer als je terug wilt schrijf terug

echo.

echo.

set /p input=kies een nummer

cls

::####################################################################### ja is internet reset nee is adapter sittings DNS Cache

if %input%==1 goto 1 if not goto fout

if %input%==2 goto 2 if not goto fout

if %input%==3 goto 3 if not goto fout

if %input%==4 goto 4 if not goto fout

if %input%==5 goto 5 if not goto fout

if %input%==6 goto 6 if not goto fout

if %input%==7 goto 7 if not goto fout

if %input%==8 goto 8 if not goto fout

if %input%==9 goto 9 if not goto fout

if %input%==10 goto 10 if not goto fout

if %input%==11 goto 11 if not goto fout

if %input%==12 goto 12 if not goto fout

if %input%==13 goto 13 if not goto fout

if %input%==14 goto 14 if not goto fout

if %input%==15 goto 15 if not goto fout

if %input%==16 goto 16 if not goto fout

if %input%==17 goto 17 if not goto fout

if %input%==18 goto 18 if not goto fout

if %input%==19 goto 19 if not goto fout

if %input%==20 goto 20 if not goto fout

if %input%==21 goto 21 if not goto fout

if %input%==22 goto 22 if not goto fout

if %input%==terug goto terug if not goto fout

::##################################################################################

:fout

echo foute invoer

timeout /t 10

exit

::#########################################

:1

echo tik ja of nee

set /p input=wil je een nieuw ip adres voor je pc leptop ?

if %input%==ja goto in1 if not goto 1

if %input%==nee goto in-exit if not goto 1

echo internet reset intern ip oke voor ja klik op enter

:in1

ipconfig /release

pause

cls

echo we gaan nu je

echo internet resetten naar een nieuwe ip adres

pause

echo als je slim bent wacht je even

pause

echo wacht even jou pc is niet zo snel

TIMEOUT /t 10

echo wacht even 30 sec door kliken kan 10 sec is genoeg

TIMEOUT /t 10

pause

echo wacht even 20 sec

pause

cls

ipconfig /renew

:in-exit

cls

exit

::##########################################################

echo wil je de dns cache ook leeg maken ga dan door

echo dns cache is b.e.v alle domain namen legen

echo geen bookmarks of favorieten alleen cache

::###########################################################

:startdns

::##################################################################

:2

set /p input=dns leeg maken ja of nee

if %input%==ja goto dnsja if not goto dnsnee

if %input%==nee goto dnsnee if not goto dnsnee

::INTERNET########

:dnsja

ipconfig /flushdns

timeout /t 5

:dnsnee

exit

::############################################# ###################

::#######

:3

set /p input=wifi fix

if %input%==ja goto start-fix if not goto 3

if %input%==nee goto wifi-nee if not goto 3

::###########################################

:start-fix

::###################################

netsh int ip reset

netsh int tcp set heuristics disabled

netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled

netsh int tcp set global rss=enabled

netsh int tcp show global

pause

:wifi-nee

exit

::###############################################

:4

set /p input= wil je ap opstarten ja nee

if %input%==ja goto oke if not goto 3exit

if %input%==nee goto 3exit if not goto 3exit

:oke

control netconnections

:3exit

exit

::#########################################################

:5

set /p input=wil je updaten

if %input%==ja goto update if not goto update-no

if %input%==nee goto update-no if not goto update-no

:update

control update

:update-no

exit

::############################################################

:6

set /p input=ADMIN TOOLS

if %input%==ja goto admin1 if not goto einde-admin

if %input%==nee goto einde-admin if not goto einde-admin

:admin1

control admintools

:einde-admin

exit

::#########################################################################nog doen

:7

set /p input=als de pc raar doet start je dit op

if %input%==ja goto msconfig if not goto geen-ms

if %input%==nee goto geen-app tools-nee if not goto geen-ms

:msconfig

start msconfig

:geen-ms

exit

::#########################################################################

:8

echo ja nee voer in

set /p input=driver

if %input%==ja goto driver if not goto driver-nee

if %input%==nee goto driver-nee if not goto driver-nee

:driver

start devmgmt.msc

:driver-nee

exit

::####################################################################

:9

set /p input=wachtwoord veranderen ja of nee

if %input%==ja goto pass if not goto pass-no

if %input%==nee goto pass-no if not goto pass-no

:pass

start control userpasswords

:pass-no

exit

::################################################################

:10

set /p input=folder eigenschapen

if %input%==ja goto folders if not goto folders-geen

if %input%==nee goto folders-geen tools-nee if not goto foders-geen

:folders

control folders

:folders-geen

exit

::###########################################################################

:11

set /p input=system eigenschapen

if %input%==ja goto system if not goto no-system

if %input%==nee goto no-system if not no-system

:system

sysdm.cpl

:no-system

exit

::#########################################################################################

:12

echo ja nee

set /p input=wil je een app verwijderen

if %input%==ja goto app if not goto geen-app

if %input%==nee goto geen-app tools-nee if not goto geen-app

:app

start appwiz.cpl

:geen-app

exit

::#######################################################################################

:13

set /p input=geluid

if %input%==ja goto geluid if not goto geen-geluid

if %input%==nee goto geen-geluid if not goto geen-geluid

:geluid

start mmsys.cpl

start sndvol

geen-geluid

exit

::##########################################################################

:14

set /p input=pc-specificaties

if %input%==ja goto ms32 if not goto geen-ms32

if %input%==nee goto geen-ms32 tools-nee if not goto geen-ms32

:ms32

msinfo32

:geen-ms32

exit

::#####################################################################################

:15

set /p input=task Scheduler

if %input%==ja goto task if not goto taskend

if %input%==nee goto taskend if not goto taskend

:task

Taskschd.msc

:taskend

exit

::###################################################################

:16

set /p input=energiebeheer

if %input%==ja goto energiebeheer if not goto energiebeheer-no

if %input%==nee goto energiebeheer-no if not goto energiebeheer-no

:energiebeheer

powercfg.cpl

:energiebeheer-no

exit

::#######################################################################

:17

set /p input=wil je de tijdzone aanpassen

if %input%==ja goto time if not goto time-nee

if %input%==nee goto time-nee tools-nee if not goto time-nee

:time

timedate.cpl

:time-nee

exit

::###############################################################################

:18

set /p input=tijd beheer

if %input%==ja goto tijd if not goto geen-tijd

if %input%==nee goto geen-tijd if not goto geen-tijd

:tijd

intl.cpl

geen-tijd

exit

::#######################################################################

:19

set /p input=persoonlijke instellingen

if %input%==ja goto persoonlijk if not goto no-persoonlijk

if %input%==nee goto no-persoonlijk if not goto no-persoonlijk

:persoonlijk

control desktop

:no-persoonlijk

exit

::###########################################################################

:20

set /p input=device toevoegen

if %input%==ja goto device if not goto no-device

if %input%==nee goto no-device if not goto no-device

if not goto no-device

:device

devicepairingwizard

:no-device

exit

::################################################################

:21

set /p input=Instellingen voor prestaties

if %input%==ja goto systemoke1 if not goto systemok2

if %input%==nee goto systemok2 if not goto systemok2

:systemoke1

start systempropertiesperformance

:systemok2

exit

::######################################################################

:22

set /p input=copy maken

if %input%==ja goto copy if not goto no-copy

if %input%==nee goto no-copy if not goto no-copy

:copy

sdclt

:no-copy

@echo off

:terug

echo 1-tot-5=internet-tools

echo.

echo 6-tot-12=ADMIN-TOOLS

echo.

echo 13-tot-18=gebruiker tools

echo.

echo.

echo pagina 1-2-3---info

echo.

echo.

echo kies 6 voor---verder-- kies---1----2---3----voor---info

echo.

echo.

echo -------pagina----1-----------2------3-------------6------===verder---------------

set /p input=kies

if %input%==1 goto ec1 if not goto fout

if %input%==2 goto ec2 if not goto fout

if %input%==3 goto ec4 if not goto fout

if %input%==6 goto verder if not goto fout

title internet reset

:ec1

echo internet-reset----------------1

echo. echo cache leegmaken---------------2

echo.

echo wifi-fix----------------------3

echo.

echo adapter-lan-wifi=opsteren----4

echo.

echo wil je windows updaten--------5

echo 1tm 5 = 1

pause

cls

goto terug

:ec2

echo.

echo admin tools------------------6

echo.

echo msconfig---------------------7

echo.

echo driver-----------------------8

echo.

echo control userpasswords--------9

echo.

echo folder eigenschapen=--------10

echo.

echo system eigenschapen---------11

p>echo.

echo tools app verwijderen-------12

:ec3

pause

cls

goto terug

:ec4

echo.

echo geluid----------------------13

echo.

echo pc-specificaties------------14

echo.

echo task Scheduler--------------15

echo.

echo energiebeheer---------------16

echo.

echo tijdzone aanpassen----------17

echo.

echo tijd beheer-----------------18

echo.

echo persoonlijke instellingen---19

echo.

echo apparaten vinden------------20

echo.

echo pause Performance Option----21

echo.

echo copy maken ?----------------22

pause

cls

goto terug

set /p input= verder 1=ja 2=nee

if %input%==1 goto verder if not goto fout

if %input%==6 goto terug if not goto fout

echo.

echo.

:verder

cls

echo.

echo.

echo vraag------altijd--------beantwoorden----met ------ja----nee-------

echo.

echo.

echo kies een nummer als je terug wilt schrijf terug

echo.

echo.

set /p input=kies een nummer

cls

::############################## ################## ####################### ja is internet reset nee is ada pter sittings DNS Cache

if %input%==1 goto 1 if not goto fout

if %input%==2 goto 2 if not goto fout

if %input%==3 goto 3 if not goto fout

if %input%==4 goto 4 if not goto fout

if %input%==5 goto 5 if not goto fout

if %input%==6 goto 6 if not goto fout

if %input%==7 goto 7 if not goto fout

if %input%==8 goto 8 if not goto fout

if %input%==9 goto 9 if not goto fout

if %input%==10 goto 10 if not goto fout

if %input%==11 goto 11 if not goto fout

if %input%==12 goto 12 if not goto fout

if %input%==13 goto 13 if not goto fout

if %input%==14 goto 14 if not goto fout

if %input%==15 goto 15 if not goto fout

if %input%==16 goto 16 if not goto fout

if %input%==17 goto 17 if not goto fout

if %input%==18 goto 18 if not goto fout

if %input%==19 goto 19 if not goto fout

if %input%==20 goto 20 if not goto fout

if %input%==21 goto 21 if not goto fout

if %input%==22 goto 22 if not goto fout

if %input%==terug goto terug if not goto fout

::############################# ################### ##################################

:fout

echo foute invoer

timeout /t 10

exit

::########################## ###############

:1

echo tik ja of nee

set /p input=wil je een nieuw ip adres voor je pc leptop ?

if %input%==ja goto in1 if not goto 1

if %input%==nee goto in-exit if not goto 1

echo internet reset intern ip oke voor ja klik op enter

:in1

ipconfig /release

pause

cls

echo we gaan nu je

echo internet resetten naar een nieuwe ip adres

pause

echo als je slim bent wacht je even

pause

echo wacht even jou pc is niet zo snel

TIMEOUT /t 10

echo wacht even 30 sec door kliken kan 10 sec is genoeg

TIMEOUT /t 10

pause

echo wacht even 20 sec

pause

cls

ipconfig /renew

:in-exit

cls

exit

::########################### ###############################

echo wil je de dns cache ook leeg maken ga dan door

echo dns cache is b.e.v alle domain namen legen

echo geen bookmarks of favorieten alleen cache

::################################ ###########################

:startdns

::########################## ######### ###############################

:2

set /p input=dns leeg maken ja of nee

if %input%==ja goto dnsja if not goto dnsnee

if %input%==nee goto dnsnee if not goto dnsnee

::INTERNET########

:dnsja

ipconfig /flushdns

timeout /t 5

:dnsnee

exit

::############## ############### ################### ################

::#######

:3

set /p input=wifi fix

if %input%==ja goto start-fix if not goto 3

if %input%==nee goto wifi-nee if not goto 3

::############## ############### ##############

:start-fix

::################## #################

netsh int ip reset

netsh int tcp set heuristics disabled

netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled

netsh int tcp set global rss=enabled

netsh int tcp show global

pause

:wifi-nee

exit

::####################### ########################

:4

set /p input= wil je ap opstarten ja nee

if %input%==ja goto oke if not goto 3exit

if %input%==nee goto 3exit if not goto 3exit

:oke

control netconnections

:3exit

exit

::########################## ###############################

:5

set /p input=wil je updaten

if %input%==ja goto update if not goto update-no

if %input%==nee goto update-no if not goto update-no

:update

control update

:update-no

exit

::############################### #############################

:6

set /p input=ADMIN TOOLS

if %input%==ja goto admin1 if not goto einde-admin

if %input%==nee goto einde-admin if not goto einde-admin

:admin1

control admintools

:einde-admin

exit

::################################# ########################## ##############nog doen

:7

set /p input=als de pc raar doet start je dit op

if %input%==ja goto msconfig if not goto geen-ms

if %input%==nee goto geen-app tools-nee if not goto geen-ms

:msconfig

start msconfig

:geen-ms

exit

::##################### ################# ###################################

:8

echo ja nee voer in

set /p input=driver

if %input%==ja goto driver if not goto driver-nee

if %input%==nee goto driver-nee if not goto driver-nee

:driver

start devmgmt.msc

:driver-nee

exit

::################################### #################################

:9

set /p input=wachtwoord veranderen ja of nee

if %input%==ja goto pass if not goto pass-no

if %input%==nee goto pass-no if not goto pass-no

:pass

start control userpasswords

:pass-no

exit

::################################ ################################

:10

set /p input=folder eigenschapen

if %input%==ja goto folders if not goto folders-geen

if %input%==nee goto folders-geen tools-nee if not goto foders-geen

:folders

control folders

:folders-geen

exit

::################################## #########################################

:11

set /p input=system eigenschapen

if %input%==ja goto system if not goto no-system

if %input%==nee goto no-system if not no-system

:system

sysdm.cpl

:no-system

exit

::################################### ############################## ########################

:12

echo ja nee

set /p input=wil je een app verwijderen

if %input%==ja goto app if not goto geen-app

if %input%==nee goto geen-app tools-nee if not goto geen-app

:app

start appwiz.cpl

:geen-app

exit

::####################################### ############################## ##################

:13

set /p input=geluid

if %input%==ja goto geluid if not goto geen-geluid

if %input%==nee goto geen-geluid if not goto geen-geluid

:geluid

start mmsys.cpl

start sndvol

geen-geluid

exit

::##################################### #####################################

:14

set /p input=pc-specificaties

if %input%==ja goto ms32 if not goto geen-ms32

if %input%==nee goto geen-ms32 tools-nee if not goto geen-ms32

:ms32

msinfo32

:geen-ms32

exit

::####################################### ############################ ##################

:15

set /p input=task Scheduler

if %input%==ja goto task if not goto taskend

if %input%==nee goto taskend if not goto taskend

:task

Taskschd.msc

:taskend

exit

::#################################### ###############################

:16

set /p input=energiebeheer

if %input%==ja goto energiebeheer if not goto energiebeheer-no

if %input%==nee goto energiebeheer-no if not goto energiebeheer-no

:energiebeheer

powercfg.cpl

:energiebeheer-no

exit

::################################## #####################################

:17

set /p input=wil je de tijdzone aanpassen

if %input%==ja goto time if not goto time-nee

if %input%==nee goto time-nee tools-nee if not goto time-nee

:time

timedate.cpl

:time-nee

exit

::##################################### ##########################################

:18

set /p input=tijd beheer

if %input%==ja goto tijd if not goto geen-tijd

if %input%==nee goto geen-tijd if not goto geen-tijd

:tijd

intl.cpl

geen-tijd

exit

::################################## #####################################

:19

set /p input=persoonlijke instellingen

if %input%==ja goto persoonlijk if not goto no-persoonlijk

if %input%==nee goto no-persoonlijk if not goto no-persoonlijk

:persoonlijk

control desktop

:no-persoonlijk

exit

::################################### ########################################

:20

set /p input=device toevoegen

if %input%==ja goto device if not goto no-device

if %input%==nee goto no-device if not goto no-device

if not goto no-device

:device

devicepairingwizard

:no-device

exit

::############################## ##################################

:21

set /p input=Instellingen voor prestaties

if %input%==ja goto systemoke1 if not goto systemok2

if %input%==nee goto systemok2 if not goto systemok2

:systemoke1

start systempropertiesperformance

:systemok2

exit

::################################ ######################################

:22

set /p input=copy maken

if %input%==ja goto copy if not goto no-copy

if %input%==nee goto no-copy if not goto no-copy

:copy

sdclt

:no-copy